Seminarji za učitelje flavte lahko potekajo na več načinov in obsegajo različne tematike, ki jih predavateljica, dr. Ana Kavčič Pucihar, oblikuje glede na želje naročnika.

Lahko so zasnovani le za učitelje flavte, le za učence flavte (masterclass oblika) lahko pa jih izvedemo kot kombinacijo obeh načinov.


Metoda Igramo se flavto

Predavateljica predstavi metodo Igramo se flavto, za katero je značilno poučevanje začetnikov skozi didaktične igre, ki sistematično razvijajo učenčeve veščine na področjupreponskega dihanja, pravilne drže, ritma, melodičnega zavedanja, telesne koordinacije, tona, artikulacije, notnega opismenjevanja in sproščanja. Predavateljica lahko seminar izvede z učenci posamezne glasbene šole, ali le z učitelji. V vsakem primeru učitelji praktično preizkusijo glasbeno-didaktične igre, zato naj imajo svoje flavte s seboj.

Je utrjevanje osnov igranja flavta lahko ustvarjalno?

Učitelji bodo spoznali in preizkusili različne vaje za utrjevanje produkcije tona, tehnike in pravilne uporabe telesa. Vajam je skupna velika učinkovitost, domiselna imena in opisi pa so zagotovilo, da jih bodo učenci radi izvajali. Učitelji praktično preizkusijo vse vaje, zato naj imajo flavte s seboj.

Učinkovite strategije poučevanja pri individualnem pouku flavte

Kako izpeljati individualno učno uro flavte v zadovoljstvo učenca in učitelja? Se to izključuje in ali je sploh izvedljivo? Ali je postavljanje visokih standardov učencem in učiteljem nujno povezano s strogostjo in odrekanjem?

Skozi povezovanje teoretičnih vsebin in praktičnih izkušenj, predavateljica dr. Ana Kavčič Pucihar, vabi učitelje flavte k iskanju odgovorov na številna vprašanja, ki se vsakodnevno zastavljajo.

Učitelji se bodo seznanili s teoretskimi osnovami pomembnih dejavnikov komunikacije, motivacije, samoregulacije in metakognicije ter njihovo aplikacijo v sodoben pouk. Spoznali bodo tudi učinkovite strategije vadenja, memoriranja in priprav na nastop.

Čas je za nadgradnjo in osvežitev individualnega inštrumentalnega poučevanja flavte v glasbenih šolah. Učitelji bodo na seminarjih pridobili sveže ideje in navdih za delo z mladimi flavtistkami in flavtisti.