Kako sem lahko vsak dan boljši glasbenik?”

Predavanje je namenjeno učencem glasbenih šol in/ali dijakom srednje stopnje glasbenega izobraževanja, ki si želijo napredovati pri svojem igranju. Predavateljica, dr. Ana Kavčič Pucihar, učencem in dijakom predstavi teoretske temelje procesov pridobivanja veščin, motivacije, samoregulacije in metakognicije ter jih predstavi v različnih kontekstih sodelovanja v glasbenem izobraževanju. Kako učinkovito vaditi, si zapomniti skladbo, kako se pripraviti na nastop in kako obvladovati tremo, so teme s katerimi se mladi glasbeniki vsakodnevno srečujejo. Na seminarju bodo dobili iztočnice, ki jim bodo pomagale pri obvladovanju izzivov stopanja na pot poklicnega ali zavzetega ljubiteljskega glasbenika.